UnZixWin

UnZixWin

Miễn phí
UnZixWin mở ZIX lưu trữ, có quà danh sách những nội dung, trích từ đó
Người dùng đánh giá
4.3  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.9
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   334 KB
UnZixWin mới nén công cụ, được tạo ra để cho anh một dễ dàng hơn, nhanh hơn và mạnh hơn nén công cụ.
UnZixWin nhỏ thôi Windows dựa vào công cụ viết sau dissecting định dạng của một vài ZIX lưu trữ được tìm thấy trên người nổi tiếng bi touren mạng. Được viết trong Visual Basic 6.0, đó là dầu thô, và đơn giản, nhưng cũng làm ra trò.
Nó sẽ mở ZIX lưu trữ, có quà danh sách những nội dung, và cho bạn selectively trích gì bên trong. Như một quà tặng thêm, cảnh báo anh về mấy thường biết virus-nhiễm mọi thứ thỉnh thoảng tìm thấy bên trong.
Thông tin được cập nhật vào: